Μυοκτονία

Η καταπολέμηση τρωκτικών με κατάλληλα, εγκεκριμένα για κατοικημένους χώρους τρωκτικοκτόνα σκευάσματα τοποθετημένα σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας για την προστασία τους. Σε κάθε περίπτωση προσβολής από τρωκτικά και αφού πρώτα γίνει μελέτη του χώρου προσβολής έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία διέλευσης των τρωκτικών, γίνεται η εγκατάσταση των εν λόγο δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία.

Τα είδη ποντικών που απαντώνται στη χώρα μας είναι τα εξής :

1) Ο καφέ ποντικός  ( rattus norvegicus )

καφέ ποντικός, rattus norvegicus

2) Ο οικιακός ποντικός ( mus musculus)

ικιακός ποντικός, mus musculus

3) Ο ποντικός οροφών  ( rattus rattus)

ποντικός οροφών,rattus rattus

 

Η καταπολέμηση τους γίνεται με ειδικά μυοκτόνα σκευάσματα τοποθετημένα σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους και με συνδυασμό παγίδων θανάτωσης και κολλωδών μεμβρανών σύλληψης  για εσωτερικούς χώρους.

mouse trap, rat trap mouse trap, rat trap

mouse trap, rat trap mouse trap, rat trap

Instagram