Απολύμανση

Η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου που στοχεύει στην αδρανοποίηση κυρίως των επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών, ιών, βακτηρίων. Έτσι επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγιεινής όπως επίσης και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης των διαφόρων μολυσματικών ασθενειών.

Απολύμανση από τον COVID-19

Οι υπηρεσίες απολύμανσης που προσφέρουμε είναι αποτελεσματικές έναντια στον ιο Covid-19

Instagram